Treball de gerent Promunsa

Acord Marc per a la homologació d’empreses i industrials per obres de reparació, manteniment i reforma dels habitatges i altres immobles gestionats per la societat municipal Promocions Municipals Santjustenques, S.A.

Acord Marc per a la homologació d’empreses i industrials per obres de reparació, manteniment i reforma dels habitatges i altres immobles gestionats per la societat municipal Promocions Municipals Santjustenques, S.A.