Treball de gerent Promunsa

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a de gestió jurídica

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a de gestió jurídica

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a de gestió jurídica de PROMUNSA

S’ha obert la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a de gestió jurídica de l’empresa municipal PROMUNSA.

Les persones interessades poden consultar les bases de participació amb tota la informació sobre les funcions del lloc, els requisits per a prendre part i la forma de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació d’instàncies finalitza el 23 d’octubre de 2023.

El termini de presentació ha finalitzat.

Feu servir aquest formulari per enviar la vostra sol·licitut:

MODEL D'INSTÀNCIA

DADES DEL SOL·LICITANT
Denominació del Lloc: TÈCNIC/A JURÍDIC/A DE PROMUNSA
DADES DE LA NOTIFICACIÓ
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD

PRIMER. Que ha examinat les bases i la convocatòria publicades en el WEB de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i PROMUNSA, en relació amb la provisió del lloc de treball de gerent de PROMUNSA mitjançant lliure designació.
SEGON. Que creu reunir totes i cadascuna de les condicions exigides a les bases referides a la data d'expiració del termini de presentació de la instància.
TERCER. Que declara conèixer i acceptar les bases generals de la convocatòria i adjunta la documentació exigida en les mateixes.
Per la qual cosa, SOL·LICITO que admeti la present instància per a participar en el procés per a la provisió del lloc de treball i declaro, sota la meva responsabilitat, ser certes les dades que es consignen.
DOCUMENTACIÓ APORTADA

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

Responsable: PROMOCIONS MUNICIPALS SANT JUSTENQUES, S. A

Finalitat: gestionar i contestar les seves consultes i sol·licituds; remetre pressupostos o valoracions econòmiques.

Drets: pot exercir els drets d’accés, rectificació i supressió, entre d’altres, tal com apareix en la informació addicional a la qual podrà accedir visitant la nostra política de privacitat.

Novetats

El concurs per accedir al cotreball Sant Just-Diagonal ha resultat desert. SOL·LICITA LA TEVA TAULA!

Finalitzat el període de presentació de sol·licituds per la borsa de treball de vigilants del servei d’estacionament limitat de vehicles en superfície, consulteu les llistes d’admeses i excloses.

Les persones interessades poden consultar la informació entrant a “SABER MÉS”.