gent promunsa

Cultura corporativa

La nostra missió és donar servei als ciutadans de Sant Just, facilitar el seu accés a un habitatge públic de lloguer o compra que sigui de qualitat i sostenible, i gestionar el patrimoni públic de sòl i habitatge de l’Ajuntament de Sant Just de forma eficaç i transparent.

Donar serveis al nostre municipi per millorar la qualitat de vida de les persones i promoure’n l’activitat econòmica.

Com a empresa municipal dedicada al servei públic en matèries tan sensibles com l’habitatge o la mobilitat, som conscients de la responsabilitat que tenim amb els ciutadans. Per això treballem amb un compromís de transparència amb els usuaris i les administracions, apostant per la sostenibilitat i la innovació com a valors essencials.
cultura corporativa
cultura corporativa

Servei públic

La naturalesa de la nostra activitat és el servei públic i estem compromesos amb la ciutadania i amb l’Ajuntament, treballem per garantir-ne la qualitat de vida i el desenvolupament econòmic i social.

Responsabilitat

Compromís i transparència amb els ciutadans i l’Ajuntament, posant a la seva disposició tota la informació sobre les activitats realitzades i la seva gestió.

Sostenibilitat

Treballem per satisfer les necessitats del nostre municipi sense comprometre els recursos, per garantir el futur de les noves generacions, a nivell social, mediambiental i econòmic.

Innovació

Ens adaptem i estem al dia de les noves tendències en energies renovables, serveis i necessitats de les persones i professionals.

Rigor

Treballem amb professionalitat i rigor.