enllumenat promunsa

Enllumenat

Aprofitant la nostra experiència en espais i recursos públics, des de Promunsa ens encarreguem de la gestió dels treballs de conservació i manteniment de l’enllumenat públic i de la part elèctrica dels semàfors, que inclouen actuacions per millorar l’eficiència energètica de les lluminàries.

Enllumenat

PROMUNSA en virtut de l’encàrrec de l’Ajuntament de Sant Just assumeix la gestió directa del servei públic relacionat amb l’enllumenat públic i semafòric del municipi de Sant Just Desvern.

L’empresa SECE, com a resultat de la convocatòria que PROMUNSA va obrir al desembre de 2013, va ser l’adjudicatària del contracte del servei de manteniment i conservació de l’enllumenat públic, de la part elèctrica dels semàfors i de l’obra de millora de la xarxa actual del municipi de Sant Just Desvern i al gener de 2021 va tornar a resultar adjudicatària del contracte del servei en la seva segona fase. 

El servei desenvolupa el projecte de reforma i inversió associada per a l’assoliment d’una millor eficiència energètica, segons els projecte executiu aprovat per l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

 

enllumenat
enllumenat
enllumenat
enllumenat