aparcament regulat

Estacionament regulat – Zona verda

La zona verda té per finalitat facilitar oferir més possibilitats d’estacionament als vehicles empadronats en una zona determinada del municipi. Això permet reduir l’ocupació d’altres espais d’estacionament regulat, com la zona blava, a més de fomentar una mobilitat més sostenible en el centre urbà.

Funcionament de la zona verda

Les places d’estacionament regulat incloses a la zona verda estan a disposició dels residents i de la resta d’usuaris. Els vehicles empadronats poden fer-ne ús mitjançant el pagament d’una tarifa reduïda disponible en diferents períodes. No cal registrar-se ni portar cap distintiu al vehicle, ja que la identificació es realitza mitjançant la matrícula.

Per la seva banda, els no residents paguen una tarifa similar a la de la zona blava, han de col·locar el comprovant del parquímetre al vehicle de forma visible i tenen limitat d’ús d’aquestes places a un màxim de dues hores. Si tens algun dubte, consulta les preguntes freqüents a continuació.

Ets resident?

Consulteu si el vostre vehicle disposa d’una tarifa de resident per estacionar a la zona verda de Sant Just escrivint la matrícula al camp de consulta.

El teu vehícle disposa d'autorització per estacionar a la Zona Verda amb tarifa de resident!

Aquest vehicle no disposa d'una tarifa de resident.

Modalitats

Si la matrícula apareix com a NO RESIDENT, pots sol·licitar l’alta com a resident enviant un email a zonaverda@promunsa.cat, indicant si es tracta de Zona Barri Centre, Zona Can Modolell o Les Basses de Sant Pere i enviant els documents segons la modalitat de què es tracti.

Particular titular d’un vehicle que paga l’impost de circulació a Sant Just Desvern.

DOCUMENTS:

- DNI Document Nacional d’Identitat.

- Permís de circulació.

- Fitxa tècnica del vehicle.

- Impost de circulació de vehicles (IVTM. Impost de vehicles de Tracció Mecànica).

Si es tracta d’un vehicle que està a nom d’una empresa.

DOCUMENTS:

- DNI Document Nacional d’Identitat.

- Impost d'activitats econòmiques de l'empresa.

- Permís de circulació.

- Fitxa tècnica del vehicle.

- Pòlissa d’assegurança vigent.

- Certificat d’empresa: declaració subscrita per representant legal de l'empresa propietària o arrendatària del vehicle, en la qual manifesti l'adscripció a aquesta persona. En el cas que l'empresa sigui unipersonal i estigui formada únicament per un autònom, s'haurà d'acreditar la vinculació laboral entre l'autònom i l'assalariat mitjançant un contracte de treball

Quan el vehicle està en la modalitat de rènting, lising o lloguer.

DOCUMENTS:

- DNI Document Nacional d’Identitat.

- Permís de circulació.

- Fitxa tècnica del vehicle.

- Contracte de rènting, lísing o lloguer.

- Pòlissa d’assegurança vigent.

- Certificat d’empresa: declaració subscrita per representant legal de l'empresa propietària o arrendatària del vehicle, en la qual manifesti l'adscripció a aquesta persona. En el cas que l'empresa sigui unipersonal i estigui formada únicament per un autònom, s'haurà d'acreditar la vinculació laboral entre l'autònom i l'assalariat mitjançant un contracte de treball

Preguntes freqüents

Troba resposta als dubtes més habituals sobre la zona verda a continuació o contacta amb Promunsa si tens qualsevol altra consulta.

Les dues zones verdes funcionaran amb dues llistes de residents autoritzats diferents, una per cada zona, és a dir, els vehicles autoritzats per la zona Centre no podran estacionar amb la tarifa resident a la zona Can Modolell, i al contrari.

La Zona Verda de Les Basses de Sant Pere començarà a funcionar el proper 8 de gener de 2024.

La Zona Verda als carrers del Barri Centre, Can Modolell i Les Basses de Sant Pere té un doble funcionament:

A) Per als vehicles empadronats en un dels carrers de l’àmbit de Zona Verda. Tenen l’opció d’abonar 6,05 €/trimestre, 2,02€/mes, 0,55 €/setmana o 0,11 €/dia. El pagament s’ha de fer mitjançant els parquímetres i amb l’app AMB Aparcament Residents.

B) Per a la resta de vehicles (no empadronats en un dels carrers de l’àmbit de la Zona Verda). El funcionament és similar al de la Zona Blava, amb un temps màxim de dues hores d’estacionament continuat. El pagament s’ha de fer mitjançant els parquímetres amb l’app AMB Aparcament Residents.

Consulta les tarifes actualment aprovades per l’Ordenança Fiscal núm. 7 aquí.

Per excedir el límit horari autoritzat al comprovant durant les primeres 2h del temps límit del tiquet. En cas de passar més temps, no es podrà anul·lar la denuncia i s’aplicarà la sanció prevista a l’article 11è del reglament d’establiment del servei públic d’estacionament regulat a les vies públiques del municipi de Sant Just Desvern i de l’aparcament del mil·lenari. Aquesta sanció és de 8€.

Els vehicles que estiguin empadronats en un dels carrers de l’àmbit de la Zona Verda i que estiguin al corrent del pagament de tributs.

Pot consultar la seva matrícula a www.promunsa.cat. (Apartat de Serveis/estacionament regulat)

Sempre que el vehicle estigui a nom d’una persona que consta al Padró Municipal d’Habitants de Sant Just Desvern i en el perímetre de Zona Verda, podrà posar-se en contacte amb zonaverda@promunsa.cat o al telèfon 93 470 79 30 i se li explicarà com  tramitar la sol·licitud.

Automàticament estaran donats d’alta als parquímetres tots els vehicles empadronats en l’àmbit de la Zona Verda i que estiguin al corrent de les obligacions tributàries. Als parquímetres es podran abonar totes les modalitats de taxa, incloses les previstes per a vehicles empadronats a la zona (excepte la tarifa anual de 18€/any).

Si vol beneficiar-se de les tarifes reduïdes de la Zona Verda, quan canviï de vehicle o n’adquireixi un de nou ho haurà de comunicar amb el comprovant de la petició a la DGT (trànsit) a l’adreça electrònica zonaverda@promunsa.cat o al telèfon 93 470 79 30.

No és una gestió automàtica. L’empresa municipal PROMUNSA, gestora del servei, s’encarrega d’actualitzar les altes i les baixes quan rep la informació del vehicle per part de l’interessat o la interessada.

El pagament de la zona verda Residents es podrà realitzar per l’app AMB Aparcament Residents a través d’un dispositiu mòbil o tablet.

L’usuari resident ha de descarregar l’app i donar d’alta el vehicle. Per fer el pagament ha de seguir les instruccions que s’indiquen a l’aplicació.

Si la matrícula apareix com a No Resident, pot sol·licitar l’alta com a resident enviant email a zonaverda@promunsa.cat

 

 

En cas de Zona Verda No Residents o vol estacionar a la zona blava ha d’utilitzar l’app AMB Aparcament. L’usuari ha de descarregar l’aplicació i donar d’alta el vehicle. Per fer el pagament ha de seguir les instruccions de l’app.

Una altra opció de pagament és mitjançant els parquímetres, segons es tracti de la Zona Centre o Zona Can Modolell.

N1 – C. Mercat (Cantonada)

Zona Centre

N2 – C. Bonavista – Taller Mecànic

Zona Centre

N3 – C. Mercat

Zona Centre

N4 – C. Creu (Abans arribar Ateneu)

Zona Centre

N5 – C. Creu (Cantonada)

Zona Centre

N6 – C. Muntanya

Zona Centre

N7 – C. Major

Zona Centre

N8 – C. Campreciós (Costat gossos)

Zona Centre

N9 – C. Campreciós (Plç. Campreciós)

Zona Centre

N10 -Xiringuito

Zona Centre

N11 – C. Miquel Reverter – Caprabo

Zona Centre

N12 – Av. Indústria

Zona Centre

N13 – C. Jacint Verdaguer – Metges

Zona Centre

N14 – C. Salvador Espriu

Zona Centre

N15 – Carrer Marqués Monistrol

Zona Centre

N16 – C. Bonavista . Lladó

Zona Centre

N22 – C Dolors Modolell

Zona Centre

N17 – Carretera Reial (Costat Can Modolell)

Zona Can Modolell

Horari de dilluns a divendres de 8 a 20h. Dissabtes, diumenges, festius i agost tancat.

No. Per poder fer ús de de les tarifes per a residents, cal que el vehicle estigui empadronat en un dels carrers de la zona.

L’impost de Vehicles ha d’estar domiciliat en un dels carrers de Zona Verda. Si ha d’actualitzar el domicili, ho pot fer a l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de Sant Just Desvern (ORGT, c. Sant Lluís, 6 baixos) www.orgt.diba.cat i presentar la sol·licitud a zonaverda@promunsa.cat o a les oficines de Promunsa de ctra. Reial 106 locals 6-7.

Recordar que per aparcar a la Zona Verda caldrà abonar la tarifa per a no residents. Podrà aparcar a la resta de places sense regular o en les regulades (Blava, Taronja o Verda) abonant les tarifes estipulades.

Recordem que l’Ajuntament disposa de diversos aparcaments públics, la informació dels quals es pot consultar a www.promunsa.cat.

És condició indispensable tenir el vehicle censat en un dels carrers de zona verda i, consegüentment, pagar l’Impost de Vehicles a Sant Just Desvern.

No. La Zona Verda de Sant Just Desvern no contempla bonificacions per a vehicles amb etiqueta ECO o Zero Emissions.

Si són vehicles no empadronats en un dels carrers de Zona Verda de Sant Just Desvern, no poden beneficiar-se de la tarifa reduïda. Podrà aparcar a la resta de places sense regular o en les regulades (Blava, Taronja o Verda) abonant les tarifes estipulades.

Recordem que l’Ajuntament disposa de diversos aparcaments públics, la informació dels quals es pot consultar a www.promunsa.cat.

Els parquímetres ja tenen registrades les matrícules dels vehicles empadronats als carrers de la Zona Verda, per tal que puguin beneficiar-se de la tarifa per a residents. Per efectuar el pagament, caldrà marcar en el parquímetre el número de la matrícula del vehicle.

Poden acollir-se a la tarifa reduïda de la Zona Verda els cotxes censats als carrers següents:

Carrer Miquel Reverter (Des de C. Antonio Tens fins Plaça Parador)Carrer Antonio Tenas (Des de C. Carles Mercader fins a C. Miquel Reverter)
Carrer Carles Mercader (Des de Ptge. Daniel Cardona fins C. Miquel Reverter)Passatge Carles Mercader
Carrer de l’Església (Des de C. Bonavista fins a C. Dolors Modolell)Plaça de l’Església
Carrer Dolors Modolell (Des de C. de l’Església fins a C. Freixes)Carrer de Josep Modolell (Des de C. Bonavista fins a C. Dolors Modolell)
Carrer Freixes (Del núm. 15 i 12 fins a C. Bonavista núm. 1 bis-2)Carrer del Mercat (Des de C. Freixes fins a C. de la Creu)
Carrer Bonavista (Del núm. 118 a 34 i 109 fins núm. 29-27 fins a C. Major)Carrer de la Creu (Des de la Rbla. St. Just 34-78 fins C. Mercat núm 39-89)
Carrer Major (Des del C. Montserrat 49-46 fins al C. Bonavista núm. 37 bis)Carrer Ateneu (Des del núm. 2 fins al núm. 14 i núm. 1 fins al núm. 7)
Carrer Montserrat (Des del núm. 2 fins al 16 i del núm. 1 fins al 19)Rambla Sant Just (Des del C. de la Creu fins a Pl. Del Parador 1-28-30-32-34)
Plaça ParadorCarrer De Campreciós
Plaça CampreciósPassatge De Daniel Cardona i Civit
Plaça de Jacint VerdaguerCarrer de Jacint Verdaguer
Passatge EstruchCarrer Badó
Passatge del MontsenyPassatge del Serrall
Carrer del Raval de la CreuPassatge del Raval
Carrer Marquès de MonistrolPassatge de Bellesguard
Carrer Josep Anselm ClavéCarrer de la Verge dels Dolors
Carrer de Sant LluisPassatge de Sant Lluis
Passatge del MercatPlaça d’Estudis Vells
Carrer BaixPassatge Petit
Passatge PonsPlaça Parador

Poden acollir-se a la tarifa reduïda de la Zona Verda els cotxes censats als carrers següents:

Carrer Alcalde ArísCarrer De la Fontsanta
Carrer EstalviPassatge de la Solidaritat
Plaça de la MediterraneaPassatge de la Cooperació
Passatge LlobregatCarrer dels Països Catalans
Carrer Generalitat Catalunya (Des de Alcalde Arís fins C. Països Catalans núm 2A-2B-2C)Rambla Modolell
Carretera Reial (Des de núm 1 fins núm 81 i núm 2 fins núm 62)Carrer Bonavista 1-3

Es comprovarà si els cotxes estacionats a la Zona Verda estan autoritzats en la base de dades on hi consten totes les matrícules dels vehicles empadronats a la zona i al corrent del pagament de la taxa.

D’aquesta manera podran comprovar si els cotxes estacionats a la Zona Verda estan aurotitzats.

Les noves places de Zona Blava seran de pagament a partir del dia 3 de gener, com les de Zona Verda. Les noves places d’estacionament regulat amb Zona Blava són les situades en els següents trams de carrer:

Carrer Mossèn Antonino Tenas (Del Carrer Carles Mercader al Passatge Pons)
Carrer Bonavista (Del Carrer de l’Església al Carrer de Josep Modolell)
Carrer Bonavista (Del Carrer de l’Església al Carrer Carles Mercader)
Carrer Josep Anselm Clavé (Places en bateria a tocar del Carrer Badó)
Carrer de l’Ateneu (Del Carrer de l’Ateneu al Carrer Major)
Plaça Jacint Verdaguer

Zona Verda