aparcament regulat

Estacionament regulat

Promunsa gestiona les zones d’estacionament regulat del municipi, amb l’objectiu de facilitar l’estacionament a les àrees amb alta ocupació. Mitjançant l’ús de parquímetres de darrera generació, en combinació amb aplicacions mòbils, aparcar al carrer és més senzill i segur per a tothom.

Gestió del servei municipal d'estacionament regulat

Promunsa gestiona l’estacionament regulat a la via pública en el municipi de Sant Just Desvern i l’aparcament del Mil·lenari. A l’àrea de negocis de Sant Just Diagonal hi ha regulació amb zona taronja i blava a per tal de facilitar l’estacionament als treballadors de la zona i de les persones que visiten les empreses d’aquest centre de negocis. 

El Parc & Ride del Consell Comarcal funciona per a controlar l’estacionament en perifèria per accedir al centre en transport públic. S’anirà ampliant les zones amb regulació d’estacionament per tal de fomentar una elevada rotació de vehicles als voltants de les zones de servei amb sector terciari. 

També s’han instal·lat sensors a diversos carrers amb Zona Blava, que indiquen les places lliures que hi ha en superfície a diferents carrers.

Tipus d'estacionaments regulats

Mitjançant la zona blava, la zona verda i la zona taronja, facilitem l’accés a l’estacionament als col·lectius prioritaris.

La creixent demanda d’estacionament al centre del municipi, sumada a l’ampliació dels espais destinats exclusivament als vianants, fa necessària una gestió cada cop més selectiva de les places d’estacionament disponibles. L’objectiu és facilitar l’accés a l’estacionament als col·lectius prioritaris, com ara els residents, els usuaris del comerç de proximitat o els treballadors de les empreses. Per tal de fer-ho possible, des de Promunsa gestionem la implantació i operació de les diferents tipologies d’estacionament regulat que funcionen actualment al nostre municipi: la zona blava, la zona verda i la zona taronja.

La zona blava és un tipus d’estacionament regulat que té el propòsit de fomentar la rotació dels vehicles estacionats als carrers comercials.

La finalitat de l’estacionament regulat a la zona verda és prioritzar l’estacionament per part dels residents en un determinat carrer o barri.

L’objectiu de la zona taronja consisteix a facilitar l’estacionament dels vehicles dels treballadors de les empreses mitjançant l’abonament d’una tarifa reduïda.