Fotovoltaiques

En els darrers anys, l’activitat de Promunsa s’ha ampliat a la promoció i gestió d’instal·lacions solars fotovoltaiques. Situades en diferents punts del terme municipal, permeten generar electricitat verda per a l’autoconsum de diferents equipaments municipals i també per aportar a la xarxa general.

BASSES DE SANT PERE (Potencia pic 7.6 kw) (Nom 6,8Kw)
RIPRE: 10324
fotovoltaica basses sant pere
Instal·lació situada al Parc de les Basses de Sant Pere amb una Potencia nominal de 6,8Kw. Es tracta d’una pèrgola ornamental composada per 40 mòduls fotovoltaics, que produeixen anualment 8.770Kw. Es va posar en marxa el mes de març de 2009.
MONTSERRAT (Potencia pic 71,5 Kw) (Nominal 59,85 kw)
RIPRE: 5415
fotovoltaica montserrat
Instal·lació fotovoltaica situada en la coberta dels edificis que conformen l’Escola Montserrat, l’edifici destinat a l’AMPA, l’edifici del gimnàs i l’edifici de les pròpies dependències escolars. Amb un total de 315 mòduls fotovoltaics, la instal·lació té una potència nominal de 59,85Kw i produeix al voltant dels 93.000Kw per any. Es va posar en marxa el mes de novembre de 2009.
MONTSENY (Potencia pic 9,66 Kw) (Nominal 8,25 kw)
RIPRE: 10149
Fotovoltaica Sant Just
Instal·lació fotovoltaica situada a la coberta de l’Escola Montseny de 8,25Kw de potència nominal. La producció anual és de 10.900Kw i està en funcionament des del mes de setembre de 2008.
ESPLANADA DEL CANIGÓ
Instal·lació destinada a auto abastir la il·luminació dels fanals i els semàfors del parc del Canigó i carrers adjacents.
fotovoltaica canigo
C. C. JOAN MARAGALL (Pot. pic 11,04 Kw) (Nom 9,2Kw)
RIPRE: 10428
fotovoltaica maragall
AMPLIACIÓ CEIP MONTSENY (Pot. pic 53,13 Kw) (Nom 46,26 Kw)
RIPRE: 1764
fotovoltaica escola montseny
La potencia nominal d’aquesta instal·lació que és una ampliació de la que ja existia situada a la coberta de l’Escola Montseny, és de 46Kw i la producció anual és de 63.761 Kwh
LA BONAIGUA
RIPRE: 1659
fotovoltaica bonaigua
La instal·lació està situada a la coberta de la piscina municipal del Complex La Bonaigua. La potencia nominal de la planta és de 39,90 KW amb una producció anual prevista de 57.139 Kwh.
LA BRIGADA MAGATZEM MUNICIPAL
RIPRE: 10800
fotovoltaica brigada
La instal·lació té una potencia nominal de 20KW. La producció anual prevista és de 26.667 Kwh, la qual cosa representa un estalvi d’emissions de CO2 d’11.000 Kg anuals.