Centre Social El Mil·lenari

Gent Gran

Cobrir les necessitats socials bàsiques –assistencials, preventives i de promoció personal i comunitària per garantir un envelliment actiu de les nostres persones grans.
gent gran promunsa

Centre Social el Mil·lenari

És un equipament situat al centre de Sant Just Desvern. Disposa d’una programació periòdica d’activitats, preferentment per a persones grans, com tallers de memòria, gimnàstica, ball modern, taitxí, informàtica, bingo, tècniques de relaxació, sala de lectura, sala d’internet i sales polivalents per a activitats lliures o dirigides. També s’ofereixen serveis de perruqueria, podologia i quiromassatge.

CUIDEM DE LA GENT GRAN

Xarxa d’Atenció Social a Persones Grans

Mitjançant la qual s’han impulsat diferents accions com els habitatges de lloguer amb serveis, el Centre Social El Mil·lenari i la Residència-Centre de Dia a les Basses de Sant Pere.

Els serveis de proximitat complementen aquests projectes i tenen per finalitat millorar la qualitat de vida de les persones sol·licitants i donar suport complementari en situacions en què és necessària una intervenció externa. L’atenció social, l’ajut a domicili, les teleassistències o els cursos de formació i aprenentatge en són alguns exemples.

Habitatges per a la gent gran

El Centre Social El Mil·lenari, compta amb un total de 84 habitatges per a gent gran amb serveis comunitaris.

El 2022, al barri de Can Modolell, es construiran un total de 42 habitatges més per a gent gran, també amb serveis comunitaris, i que donarà resposta a les necessitats de la nostra població gran.

Novetats

El concurs per accedir al cotreball Sant Just-Diagonal ha resultat desert. SOL·LICITA LA TEVA TAULA!

Finalitzat el període de presentació de sol·licituds per la borsa de treball de vigilants del servei d’estacionament limitat de vehicles en superfície, consulteu les llistes d’admeses i excloses.

Les persones interessades poden consultar la informació entrant a “SABER MÉS”.