Serveis

Ens ocupem de la gestió dels serveis públics que l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i les seves societats considerin adients.

Aparcament regulat

Ens encarreguem d’instaurar, mantenir i gestionar els estacionaments regulats de Sant Just, una forma versàtil de disposar d’un aparcament temporal als espais públics.
aparcament regulat

Fotovoltaiques

Contribuïm amb la producció i comercialització d’energies renovables, com l’energia elèctrica fotovoltaica, per satisfer les necessitats del nostre municipi sense comprometre’n els recursos i garantir el futur de les noves generacions.
fotovoltaica basses sant pere

Enllumenat

Conservem, mantenim l’enllumenat públic i la part elèctrica dels semàfors a la nostra ciutat.
enllumenat promunsa