promoció 40 habitatges

Venda

Afavorim l’accés a l’habitatge a totes les persones, fins i tot aquelles amb menys recursos. Donem vida a Sant Just.

Facilitem l’accés a l’habitatge públic

Les nostres promocions de protecció oficial en règim de compra permeten un accés a l’habitatge assequible a les famílies, joves i persones grans.

promoció Illa Walden

Promocions d’habitatges de protecció oficial

En col·laboració amb l’administració local, gestionem promocions d’habitatges de protecció oficial en règim de compra. Els projectes que hem impulsat en els darrers vint anys han beneficiat a més de 4.000 usuaris. A continuació trobaràs informació sobre les promocions de venda disponibles en aquests moments.